Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěž organizuje Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a Klub OČJ, z.s.

Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

O olympiádě

Olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je zaměřena na český jazyk. Je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. Účast v soutěži je dobrovolná.

 • I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
 • II. kategorie je určena žákům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií a 3.–6. ročníků šestiletých gymnázií.

Soutěž po odborné stránce řídí Ústřední komise Olympiády v českém jazyce.

Průběh soutěže

Během školních, okresních a krajských kol soutěže řeší žáci zadané jazykové úkoly (60 minut) a poté píší slohovou práci na určené téma (60 minut).

Ústřední kolo má charakter týdenního soutěžního soustředění. Soutěžící obou kategorií zde řeší po pěti úkolech. Dva se týkají gramatiky, dva úkoly jsou slohové, tematicky často vycházející ze společných exkurzí, a posledním typem soutěžního zadání je samostatný mluvený projev.

Každý z mluvnických úkolů ústředního kola má charakter malé výzkumné práce o konkrétním problému z oblasti široce pojaté gramaticky češtiny, přičemž by soutěžící měli prokázat schopnost samostatného uvažování o jazyce a jeho vlastnostech.

Smyslem slohových prací je rozvíjet jazykovou tvořivost soutěžících a přitom prověřit úroveň jejich písemného jazykového vyjadřování včetně bohatství slovní zásoby a schopnosti praktické aplikace pravidel českého pravopisu.

Mluvený projev má charakter projevu polopřipraveného (soutěžící hovoří na zadané téma, mají několik minut na přípravu). Důraz je přitom kladen na zlepšování dovednosti vyjadřovat kultivovanou ústní formou vlastní postoje, myšlenky a názory.

Účast v ústředním kole OČJ bývá pro soutěžící důležitým východiskem pro jejich další studium i profesní orientaci.

Harmonogram 2023/2024

Školní kola
základní a střední školy

Přesný termín v rozmezí 27. 11. – 1. 12. 2023 stanoví škola.

Okresní kola
okres

Přesný termín ve dnech 29.1., 30. 1. nebo 1. 2. 2024 a místo konání stanoví příslušná okresní komise OČJ po dohodě s krajským úřadem.

Krajská kola
kraj

Přesný termín v rozmezí 19.–21. 3. 2024 a místo konání stanoví krajská komise OČJ po dohodě s krajským úřadem.

Ústřední kolo

14.–21. 6. 2024 Pokyny k ústřednímu kolu budou soutěžícím zaslány v pozvánkách.

Ústřední kolo OČJ 2024

Upozornění: pokud Vám nepřišla automatická odpověď na přihlášku a následně doplňující informace, Vaši přihlášku neevidujeme. Prosíme, vyplňte ji znovu (problém bývá u zaškrtávacích okének na konci) nebo se ozvěte na ocj@vse.cz

Ústřední kolo proběhne v termínu pátek 14. až pátek 21. června 2024 v chatkovém táboře Nežárka u Stráže nad Nežárkou. Většina informací na webu tábořiště se týká letních dětských táborů, pro Olympiádu je relevantní pouze místo a vybavení: ve zděných budovách jsou tu toalety, sprchy a jídelna, areál disponuje několika hřišti a ohništěm a nedaleká pískovna nabízí možnost koupání. Stravování bude zajištěno po celou dobu soutěže. Pobyt a strava jsou pro soutěžící plně hrazeny.

V průběhu ústředního kola budou mít soutěžící možnost konzultací s porotci – jak skupinově prostřednictvím seminářů, tak individuálně – o zajímavých jazykovědných tématech, která vyplynou ze zadání soutěžních úkolů. Zájemci o studium lingvistických oborů se mohou s porotci také poradit o výběru své budoucí vysoké školy.

Součástí ústředního kola jsou také exkurze na zajímavá místa v okolí, z nichž obvykle vycházejí témata některých slohových úkolů nebo mluveného projevu. Výlety nejsou fyzicky náročné. O doprovodný program se v roli pedagogického dozoru starají bývalí účastníci OČJ (studenti nebo absolventi vysokých škol). Po celou dobu ústředního kola je k dispozici i školený zdravotník.

Slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola letos proběhne v interiéru zámku ve Stráži nad Nežárkou.

Dopravu na místo konání zajišťují autobusy z Prahy (sraz ve 14:45) a z Olomouce (sraz ve 12:50) se zastávkou v Brně (14:20). Tyto autobusy lze využít i pro cestu zpět (odjezd z tábořiště v 10:00). Soutěžícím, kteří v přihlášce zvolí dopravu společnými autobusy, budou rovněž zaslány podrobné informace a kontakty na doprovod. V případě individuální dopravy doporučujeme příjezd na místo v pátek 14. června mezi 16:30 a 17:30, odjezd v pátek 21. června před 10:00.

S sebou si vezměte:

 • kopii průkazu zdravotního pojištění a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti
 • spací pytel
 • oblečení a obuv do každého počasí
 • hygienické potřeby a pravidelně užívané léky
 • psací potřeby
 • hudební nástroj (akustický), pokud na nějaký hrajete
 • doporučujeme menší batoh nebo tašku a kapesné na výlet

Během soutěže je také povoleno využívat jakoukoli odbornou literaturu a příručky včetně internetových.

Účastníky prosíme o vyplnění přihlášky zde. Upozorňujeme, že za soutěžící mladší 18 let vyplňuje přihlášku vždy rodič nebo zákonný zástupce. V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte organizační tým soutěže na e-mail ocj@vse.cz.

Výsledky ústředního kola 2023

Ústřední kolo proběhlo v termínu neděle 18. až neděle 25. června 2023 v chatkovém táboře Nežárka u Stráže nad Nežárkou. Pořadí soutěžících na prvních 10 místech v každé kategorii uvádíme níže. Pořadí na dalších místech ani přesné bodové hodnocení ústřední porota OČJ neposkytuje.

 

I. kategorie:

1.-2. místo: Šárka Bardounová (ZŠ Dobřany) a Lea Martásková (Rakouské gymnázium v Praze)

3. místo: Štěpán Jandl (Gymnázium Polička)

4.-5. místo: Sára Červenková (SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice) a Amálie Ječná (Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého)

6. místo: Markéta Tylšová (ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna)

7. místo: Hana Pilařová (Gymnázium Špitálská, Praha 9)

8. místo: Terezie Němcová (Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ)

9. místo: Matěj Mareš (Gymnázium Lanškroun)

10: místo: Martin Kožený (Arcibiskupské Gymnázium v Praze)

 

II. kategorie:

1. místo: Amálie Stoklasová (Gymnázium Kroměříž)

2. místo: Martin Větrovský (Gymnázium Písek)

3. místo: Michaela Kovářová (Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť)

4. místo: Matěj Tvrz (Gymnázium Sokolov)

5. místo: Lucie Pejšová (Gymnázium Soběslav)

6: místo: Dominika Novotná (Gymnázium Litoměřická, Praha 9)

7.-8. místo: Adéla Černá (Gymnázium Pardubice) a Anežka Lorencová (Gymnázium Brno-Bystrc)

9. místo: Matěj Ságl (Gymnázium Jihlava)

10. místo: Veronika Kršková (Gymnázium a OA Pelhřimov)

 

 

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte organizační tým soutěže na e-mail ocj@vse.cz.

Přihláška na ústřední kolo


  Účastník
  Škola  Zákonný zástupce (jeden z rodičů účastníka)

  Zvolený způsob dopravy  Další údaje
  Odeslání přihlášky


  captcha

  Ke stažení

  Kontakt

  e-mail: ocj@vse.cz

  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Fakulta mezinárodních vztahů
  nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

  Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

  Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: