Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěž organizuje Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a Klub OČJ, z.s.

O olympiádě

Olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je zaměřena na český jazyk. Je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. Účast v soutěži je dobrovolná.

  • I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
  • II. kategorie je určena žákům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií a 3.–6. ročníků šestiletých gymnázií.

Soutěž po odborné stránce řídí Ústřední komise Olympiády v českém jazyce.

Průběh soutěže

Během školních, okresních a krajských kol soutěže řeší žáci zadané jazykové úkoly (60 minut) a poté píší slohovou práci na určené téma (60 minut).

Ústřední kolo má charakter týdenního soutěžního soustředění. Soutěžící obou kategorií zde řeší po pěti úkolech. Dva se týkají gramatiky, dva úkoly jsou slohové, tematicky často vycházející ze společných exkurzí, a posledním typem soutěžního zadání je samostatný mluvený projev.

Každý z mluvnických úkolů ústředního kola má charakter malé výzkumné práce o konkrétním problému z oblasti široce pojaté gramaticky češtiny, přičemž by soutěžící měli prokázat schopnost samostatného uvažování o jazyce a jeho vlastnostech.

Smyslem slohových prací je rozvíjet jazykovou tvořivost soutěžících a přitom prověřit úroveň jejich písemného jazykového vyjadřování včetně bohatství slovní zásoby a schopnosti praktické aplikace pravidel českého pravopisu.

Mluvený projev má charakter projevu polopřipraveného (soutěžící hovoří na zadané téma, mají několik minut na přípravu). Důraz je přitom kladen na zlepšování dovednosti vyjadřovat kultivovanou ústní formou vlastní postoje, myšlenky a názory.

Účast v ústředním kole OČJ bývá pro soutěžící důležitým východiskem pro jejich další studium i profesní orientaci.

Harmonogram 2022/2023

Školní kola
základní a střední školy

Přesný termín v rozmezí 28. 11. – 2. 12. 2022 stanoví škola.

Okresní kola
okres

Přesný termín v rozmezí 3.–5. 4. 2023 a místo konání stanoví příslušná okresní komise OČJ po dohodě s krajským úřadem.

Krajská kola
kraj

Přesný termín v rozmezí 25.–27. 4. 2023 a místo konání stanoví krajská komise OČJ po dohodě s krajským úřadem.

Ústřední kolo

Červen 2023

Ke stažení

Kontakt

e-mail: ocj@vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: