Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěž organizuje Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a Klub OČJ, z.s.

O olympiádě

Olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je zaměřena na český jazyk. Je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. Účast v soutěži je dobrovolná.

 • I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
 • II. kategorie je určena žákům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií a 3.–6. ročníků šestiletých gymnázií.

Soutěž po odborné stránce řídí Ústřední komise Olympiády v českém jazyce.

Průběh soutěže

Během školních, okresních a krajských kol soutěže řeší žáci zadané jazykové úkoly (60 minut) a poté píší slohovou práci na určené téma (60 minut).

Ústřední kolo má charakter týdenního soutěžního soustředění. Soutěžící obou kategorií zde řeší po pěti úkolech. Dva se týkají gramatiky, dva úkoly jsou slohové, tematicky často vycházející ze společných exkurzí, a posledním typem soutěžního zadání je samostatný mluvený projev.

Každý z mluvnických úkolů ústředního kola má charakter malé výzkumné práce o konkrétním problému z oblasti široce pojaté gramaticky češtiny, přičemž by soutěžící měli prokázat schopnost samostatného uvažování o jazyce a jeho vlastnostech.

Smyslem slohových prací je rozvíjet jazykovou tvořivost soutěžících a přitom prověřit úroveň jejich písemného jazykového vyjadřování včetně bohatství slovní zásoby a schopnosti praktické aplikace pravidel českého pravopisu.

Mluvený projev má charakter projevu polopřipraveného (soutěžící hovoří na zadané téma, mají několik minut na přípravu). Důraz je přitom kladen na zlepšování dovednosti vyjadřovat kultivovanou ústní formou vlastní postoje, myšlenky a názory.

Účast v ústředním kole OČJ bývá pro soutěžící důležitým východiskem pro jejich další studium i profesní orientaci.

Harmonogram 2023/2024

Školní kola
základní a střední školy

Přesný termín v rozmezí 27. 11. – 1. 12. 2023 stanoví škola.

Okresní kola
okres

Přesný termín ve dnech 29.1., 30. 1. nebo 1. 2. 2024 a místo konání stanoví příslušná okresní komise OČJ po dohodě s krajským úřadem.

Krajská kola
kraj

Přesný termín v rozmezí 19.–21. 3. 2024 a místo konání stanoví krajská komise OČJ po dohodě s krajským úřadem.

Ústřední kolo

14.–21. 6. 2024 Pokyny k ústřednímu kolu budou soutěžícím zaslány v pozvánkách.

Ústřední kolo OČJ 2023

Ústřední kolo proběhlo v termínu neděle 18. až neděle 25. června 2023chatkovém táboře Nežárka u Stráže nad Nežárkou. Pořadí soutěžících na prvních 10 místech v každé kategorii uvádíme níže. Pořadí na dalších místech ani přesné bodové hodnocení ústřední porota OČJ neposkytuje.

 

I. kategorie:

1.-2. místo: Šárka Bardounová (ZŠ Dobřany) a Lea Martásková (Rakouské gymnázium v Praze)

3. místo: Štěpán Jandl (Gymnázium Polička)

4.-5. místo: Sára Červenková (SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice) a Amálie Ječná (Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého)

6. místo: Markéta Tylšová (ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna)

7. místo: Hana Pilařová (Gymnázium Špitálská, Praha 9)

8. místo: Terezie Němcová (Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ)

9. místo: Matěj Mareš (Gymnázium Lanškroun)

10: místo: Martin Kožený (Arcibiskupské Gymnázium v Praze)

 

II. kategorie:

1. místo: Amálie Stoklasová (Gymnázium Kroměříž)

2. místo: Martin Větrovský (Gymnázium Písek)

3. místo: Michaela Kovářová (Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť)

4. místo: Matěj Tvrz (Gymnázium Sokolov)

5. místo: Lucie Pejšová (Gymnázium Soběslav)

6: místo: Dominika Novotná (Gymnázium Litoměřická, Praha 9)

7.-8. místo: Adéla Černá (Gymnázium Pardubice) a Anežka Lorencová (Gymnázium Brno-Bystrc)

9. místo: Matěj Ságl (Gymnázium Jihlava)

10. místo: Veronika Kršková (Gymnázium a OA Pelhřimov)

 

 

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte organizační tým soutěže na e-mail ocj@vse.cz.

Přihláška na ústřední kolo


  Účastník
  Škola  Zákonný zástupce (jeden z rodičů účastníka)

  Zvolený způsob dopravy  Další údaje
  Odeslání přihlášky


  captcha

  Ke stažení

  Kontakt

  e-mail: ocj@vse.cz

  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Fakulta mezinárodních vztahů
  nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

  Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

  Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: